SVE NA JEDNOM MJESTU

Izrađujemo programe i tehničke uvjete za izvedbu probno-eksploatacijskih zdenaca, izrađujemo tehnička izvješća o izradi strukturno-pijezometarskih bušotina i zdenaca, vršimo monitoring podzemnih voda i obradu podataka, te informatiku - obrada podataka i usluge.
Posjedujemo certifikacijska rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova - hidrogeološka i geofizička istraživanja.. Naša prezentirana rješenja podliježu svim potrebnim revizijama, odnosno uredima i komisijama za dobivanje svih potrebnih dozvola i odobrenja potrebnih za rad crpilišta, šljunčara, pozajmišta glina, kamenoloma i dr.